Kaygı Alıştırması


1. Kişisel olarak kontrol edemediğiniz önemli endişeler veya endişeler yaşıyor musunuz? Asla [ ] Seyrek [ ] Ara sıra [ ] Sıklıkla [ ] Çok sık [ ]
2. Yaşadığınız endişeler veya endişeler sizi rahatlayamayacağınız noktaya karşı sinirli hissediyor mu? Asla [ ] Seyrek [ ] Ara sıra [ ] Sıklıkla [ ] Çok sık [ ]
3. Endişeleriniz uykuda veya işte konsantre olmanızı engelliyor mu? Asla [ ] Seyrek [ ] Ara sıra [ ] Sıklıkla [ ] Çok sık [ ]
4. Tekrarlayan / kalıcı üzücü / haksız düşünceler yaşıyor musunuz? Asla [ ] Seyrek [ ] Ara sıra [ ] Sıklıkla [ ] Çok sık [ ]
5. Korku veya panik için belirli durumlardan, insanlardan veya yerlerden kaçınıyor musunuz? Asla [ ] Seyrek [ ] Ara sıra [ ] Sıklıkla [ ] Çok sık [ ]
6. Endişeyi yönetmek için kendinizi tekrarlayan davranışlarda bulunduğunuzu düşünüyor musunuz? Asla [ ] Seyrek [ ] Ara sıra [ ] Sıklıkla [ ] Çok sık [ ]

Nasıl Puan Verilir Puanlar

aşağıdaki gibi tahsis edilmelidir: -
Asla - 0 - Puanlar Nadiren -
1 Puan Bazen - 1 Puan
Genellikle - 2
Puan Çok Sık - 3 Puan

Puanınız endişeniz hakkında size ne anlatıyor? 1-7 Kaygınız sağlıklı ve bakımlı bir düzeydedir Kısaca okuyacağınız gibi, sağlıklı bir kaygı biçimi vardır ve zor durumlarda açıkça iyi gidiyorsunuzdur. Düşünce süreçleriniz ve eylemleriniz size güvendiğinizi gösterir ve netlikle ortaya çıkan sorunlarla karşılaşırsınız. Yine de, bu kursu hala yararlı bulabilirsiniz. 8 - 14 Bazı anksiyete düzeylerini gösteriyorsunuz Bazı iyi kaygı stratejileri sergiliyorsunuz ve bu, karşılaştığınız sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kaygı akıcı olduğundan, ilgili bulabileceğiniz gereksiz düşüncelerle başa çıkmak veya bunlarla mücadele etmekte zorlanan bazı durumlar, yerler veya bireyler bulabilirsiniz. 15 - 21 Kaygınız sağlıklı değil ve iyi korunmuyor Kaygıdan muzdarip olursunuz ve bu hayatınızın farklı alanlarını kapsayabilir: örneğin, hayatınızı yönetme şeklinizi kontrol etmenizi engelleyen endişeli düşünceler veya belirli davranışlar ritüelleşir. Bu nedenle, bu kurs size yardımcı olabilir.